Jak użytkować okna?

Stosowanie naszych porad zapewni Państwu długie, bezawaryjne funkcjonowanie okien i drzwi.

Transport i składowanie

Transport i składowanie musi odbywać się w pozycji pionowej, a okna/drzwi zabezpieczone przed uszkodzeniem i porysowaniem.

Montaż

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta okien/drzwi. Po zamontowaniu dokonać regulacji oraz zerwać folię ochronną z elementów okna w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

Konserwacja

Przy pomocy wazeliny technicznej przynajmniej raz w roku należy dokonać smarowania części ruchomych zamka w celu utrzymania niezawodnej i lekkiej pracy okuć. Co najmniej raz do roku należy dokonać regulacji okuć okiennych – nie jest to objęte zakresem gwarancji.

Utrzymanie okien/drzwi w czystości

Po montażu oraz w każdej innej sytuacji niezwłocznie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane: zaprawą tynkarską, rdzą, sadzą, środkami impregnacyjnymi, klejem, farbą oraz innymi materiałami budowlanymi i chemicznymi. Do tego typu zabrudzeń należy stosować wyłącznie chemiczne środki czyszczące i polerujące odpowiednie do twardego PCV. Nie skrobać powierzchni profili i szyb. Do mycia okien używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników). Po każdym umyciu okna należy sprawdzić drożność kanałów odpływowych.

Inne

Unikać kontaktu okien z przedmiotami: gorącymi (grzałki, żelazka itp.), ostrymi, mogącymi uszkodzić okno, środkami czystości powodującymi zarysowania, żrącymi i innymi mogącymi spowodować zniszczenie profilu, szyby, uszczelek, okuć. Nie należy malować powierzchni profili farbami, lakierami, środkami konserwującymi i ochronnymi!